Museke,

Meaning Of "Kofi Kinaata - Last Show"

Understand "Kofi Kinaata - Last Show".

"Last Show" is a song.
The language of the song is Akan.

Meaning

"Last Show" means the end.
Kofi Kinaata advises people inside his song.
Do not think about my life.
Everyone will die inside the end.
Life is a mystery.
Life has good times and bad times.
Have a real life.
A murderer also will die inside the end.

Introduction

Last Show oo
High Grade Family
Move!
Me nti nna ɛnda ayɛ da o
Killer bowu Last Show oo
Ɛdwen mohoa ɛda da o oo
Atwɛr bowu no, hɔ na yɛ bohu dɛ tintin tintin kwa
Asɛm bɔtom no, hɔ na wɔ bohu dɛ kenken kenken kwa (eei ai, eei ai)

Chorus

Oyɛ Last Show oo o
Motɔ pressure ma woa, aya ma’m down
Wongye o oo
Motɔ pressure ma woa, aya ma’m down
Last Show o ooo
Eee ame nti na ɛnda aya da o

Verse 1

Wɔka dɛ nyimpa nyɛ
Wɔ wo obi to siw do…
Nyimpa no ɔnkyer tintin nyɛ
Dua bi kyɛ ansa na w’asow aba
Bi so wɔngu ne do nsu kyɛr
Obi yɛ ansa na obi resua yɛ
Brɛda bisa no dɛ me nyɛ n’djn

Chorus

Hwɛ, biaa bowu Last Show oo
Killer bowu Last Show
Ame nti na ɛnda aya da o
Masa ame nti na ɛnda aya da o
Biaa bowu Last Show oo
Killer bowu Last Show
Ame nti na ɛnda aya da o
Masa ame nti na ɛnda aya da o

Verse 2

Ee aba de na m’ayɛw na ɛmfa nkyɛm
M’asɛm hyɛ wo mu nna ɛnka nkyerɛm
Aba de na m’ayɛw na ɛmfa nky3m
M’asɛm hyɛ wo mu nna ɛnka nkyerɛm
Hwɛ nyimpa ne yefun yɛ transparent anka ebegyai nkontai bu o mo nua
M’edi gari mere claim fried rice eyi na ɛrebɔdwen ho a?
Ɛte kumkum a wɔ bi di (kumkum)
Ee ebia na kobi nkwan
Ma ɛte bia ma w’ani ngye (Ma ɛte bia ma w’ani ngye)
Ɛte kumkum a wɔ bi di (kumkum)
Ee na ebia na kobi nkwan
Ma ɛte bia ma w’ani ngye (Ma ɛte bia ma w’ani ngye)

Chorus

Obiaa bowu Last Show oo
Killer bowu Last Show
Ame nti na ɛnda aya da o
Masa ame nti na ɛnda aya da o
Biaa bowu Last Show oo
Killer bowu Last Show
Ame nti na ɛnda aya da o
Masa ame nti na ɛnda aya da o (Abade mpo? Move on Baby! Move!)

Verse 3

Kinaata, Kinaata, Kinaata
Kofi Kinaata maa nyin
Some, normal boy bi a mo kɔ m’baabi
Dɛ mɔtow ndwom agye w’anyiwa ɔnaa na ohia
Ɛhum’ a ka dɛ ɔrokɔdo na megye wo dɛ ɔre-Mooove
Nyimpa de yɛn fɛw aa nyi (Aah!)
Ɛkyɛki ma givemme blow
B)ne bi na mede ayɛ woa lemme know
Esi wo tsir ade a ma wo tsir do
Na ɛnyim ma hwɛ’m bi na ɛkyena bi nna ɛhum biom
Life! Ɛpa a didi fine, security tight
But still obia nku wo mpo w’ara bo wu
Nti no fɛfɛ na fɛ
Me brɛda hwɛ
Nyeɛma bebrebe n’ ɛder k) yɛ djn
Nyimpa yɛdɛ so wonwe ne nam
Nyimpa ne nua nye nyimpa ɛyɛ a onye ne namɔno nti hwɛ wo nyanko na nyim (hwɛ wo nyanko na nyim)
Kyea wo nyanko ne nsem (Kyea wo nyanko ne nsem)
Nti hwɛ wo nyanko na nyim (hwɛ wo nyanko na nyim)
Kyea wo nyanko ne nsem (Kyea wo nyanko ne nsem)

Chorus

Na obiaa bowu Last Show oo
Killer bowu Last Show
Ame nti na ɛnda aya da o
Masa ame nti na ɛnda aya da o
Biaa bowu Last Show oo
Killer bowu Last Show
Ame nti na ɛnda aya da o
Masa ame nti na ɛnda aya da o

OUTRO
Call me Kofi Kinaata
Effiekuma whaya say?
High Grade Family
West Side Legacy
#TeamMooove

<< Last | Next >>